вторник, 15 ноября 2016 г.

Рябокучма А. Д.

Блог – одна з форм підвищення ікт-компетентності педагога

 Рябокучма Алла Дмитрівна, методист методичного кабінету відділу освіти Гайворонської районної державної адміністрації

Анотація. Стаття присвячена питанню відповідності рівня підготовки вчителя вимогам, які висуває інформаційне суспільство. Розглядається блог як середовище професійного розвитку вчителів. 


Одним із головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для усіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, у якому кожен зміг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб дати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвитку та підвищувати якість життя [1].

Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.
Формування інформаційної компетентності (ІК) вчителя розглядається, сьогодні, як невід’ємна складова реформи системи педагогічної освіти в цілому. Основна мета реформи передбачає підготовку освіченого фахівця відповідно до вимог інформаційного суспільства, формування необхідних знань, умінь і навичок та формування компонентів інформаційної культури.
Інформаційно-освічений вчитель здатний знайти відповідну інформацію з різних джерел. Така особа має бути також наділена необхідною здатністю якісної та кількісної оцінки і самооцінки інформації з тим, щоб виявити спірні питання закладені в інформації. Інформаційно-освічений вчитель може використати та застосувати інформацію відповідно в багатьох фахових ситуаціях. Такі ситуації, потенційно призводять до прийняття нешаблонних рішень, розв’язку творчих завдань, тобто призводить до розвитку нових знань. Таким чином, відбувається процес навчання на основі приведення в дію інформаційної компетентності. [2]
Сучасну освіту неможливо уявити без якісних і практичних технологій поширення та обміну інформацією. Мережа Інтернет на сьогодні є найбільш зручним способом отримання нової інформації та нових знань. Веб-портали, веб-сайти стали невід'ємною частиною інформаційного простору освіти.
Видатний вчений, мислитель і гуманіст Алі Апшероні писав, що педагоги не можуть успішно когось навчати, якщо в цей же час ретельно не вчаться самі. Досвід підтверджує ту тезу, що найважливішою складовою процесу навчання є не комп’ютери, а вчителі, озброєні методиками застосування комп’ютерних технологій.
На мою думку, сприяє формуванню ІКТ-компетентності вчителя, підвищує його професіоналізм створений ним власний блог. На засіданнях районних методичних об'єднань вчителів початкових класів акцентуємо увагу, що створити блог є надзвичайно легко і зовсім безкоштовно. Блоги, особливо професійні вчительські, є порівняно новим явищем у середовищі педагогів. Створюючи їх, вчителі не завжди уявляють, які додаткові можливості відкриваються як для них самих, так і для інших учасників і читачів їх блогу.
Одним з плюсів блогу є простота його створення. Абсолютно не володіючи навичками веб - програмування та дизайну, при бажанні, за лічені хвилини можна створити свій блог.
Особистий блог можна використовувати для самопрезентації. Ділитися своїми напрацюваннями, приводячи їх у систему, аналізувати накопичений досвід завжди корисно з точки зору професійної самооцінки. Тим більше, що матеріал стає доступним для величезного числа користувачів, а це дисциплінує і вчить висловлювати свої думки гранично чітко і грамотно. Крім того, електронне портфоліо свідчить про високий ступінь інформаційної компетентності вчителя.
Створення і ведення блогу може стати серйозним стимулом для самореалізації і саморозвитку. У вчителя з'являється можливість освоїти нові інформаційні і технічні ресурси, шукати і знаходити нестандартні вирішення питань і проблем. Велику роль також відіграє спілкування з колегами. Спільний пошук, відповіді на хвилююче питання дозволяє більш ефективно вирішувати виникаючі проблеми. Сучасні методики викладання припускають використання Інтернет ресурсів. У цьому сенсі блог чудово підходить для створення каталогу посилань, які завжди будуть під рукою. Блог може служити своєрідною дошкою оголошень, замінивши собою оголошення, записані в щоденнику. З'являється можливість організувати оперативний зворотний зв'язок. Зв'язок може здійснюватися в ході діалогу читачів блогу з приводу матеріалів, розміщених в блозі. Даний процес дозволяє здійснювати інструмент коментування, існуючий у структурі кожного блогу. Іншим способом організації зворотного зв'язку з читачами блогу є проведення опитувань, анкетування.
Навчаючись за допомогою освітнього блогу, вчителі отримують можливість не тільки придбати предметні знання, а й сформувати такі важливі універсальні навчальні навички як:
• здійснення розширеного пошуку інформації з використанням ресурсів бібліотек та Інтернету;
• подання інформації засобами ІКТ у графічному вигляді: таблиці, графіки та інше.
Коментування матеріалів у блозі дозволяє педагогам стати учасниками навчальної дискусії та сприяє формуванню у них комунікативних навичок, необхідних сучасній людині для спілкування в Інтернет – просторі.

Важливо відзначити можливість звернення освітян в будь-який зручний для них час до матеріалів блогу: під час підготовки до уроку, у процесі виконання проектної роботи, а також для організації дистанційного навчання.
Учні та батьки можуть отримати рекомендації щодо вивчення тих чи інших тем, можуть взяти участь в обговоренні художніх текстів чи навчальних фільмів. Батьки отримують можливість подивитися репортажі з уроків, заходів.[4]
Одне з сучасних педагогічних завдань − зробити блог робочим інструментом вчителів і включити цей інструмент у навчальну практику. Не секрет, що кожен вчитель вважає свій предмет важливим і цікавим. Так чому ж не скористатися новим додатковим інструментом для підвищення інтересу учнів до свого предмету?
Саме навчальний інтернет-блог дозволяє більш повно застосовувати свої знання та вміння на практиці та наблизитись до розв'язання цілком конкретної задачі – підвищення ефективності навчання своїх учнів. Без сумніву, використання блогу у навчально-виховному процесі має багато можливостей, що відкриваються як для автора – вчителя, так і для інших учасників, читачів блогу:
- роблячи записи у блозі, ми вдосконалюємо культуру писемного мовлення;
         - цікавлячись новинками учительської спільноти, ми розширюємо власний світогляд;
-        цитуючи інших учителів, ми переймаємо краще, що у них є;
- підтримуючи (шляхом читання і коментування) блоги колег, ми сприяємо утворенню професійної учительської спільноти в мережі;
- використовуючи нові веб-інструменти, ми безперервно вдосконалюємо свої ІКТ-навички.
Персональний блог учителя може слугувати надзвичайно ефективним засобом комунікації між колегами, а для учнів викладач має формувати особливе середовище, в якому вчитель є лідером, а матеріали – направлені на учнів. Формувати особливий профіль соціального аватару, який буде цікавим, авторитетним, необхідим учневі.
На засіданнях РМО вчителів початкових класів було проведено практичне заняття щодо створення блогу вчителя і педагоги продовжують роботу щодо підтримки та поповнення даного Інтернет-ресурсу (http://bugvesna.blogspot.com/ , блог методиста, http://gricyknelya.blogspot.com/  , блог Гицик Н.Г., http://granitn.ucoz.ua/ , сайт Бондаренко Г.В.)
Існує безліч інструментів в розпорядженні вчителя, який ризикнув разом зі своїми учнями випробувати нові освітні методики: спеціальні навчальні середовища, платформи для блогів, і, звичайно, безкоштовні веб-сервіси, використання яких може зробити навчальний процес більш захоплюючим.[3]
Таким чином, можна зробити висновок про те, що блог вчителя є гнучким інструментом, що дозволяє використовувати величезні можливості мережі Інтернет, «живим» джерелом систематизованої інформації з шкільного предмету, «провідником інновацій і творчості», зростання можливостей якого залежить від підвищення компетентності автора.


Список використаних джерел

1. Закон України від 09.01.2007 р. № 537-V "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2007. № 121. – С. 102.
2. Капуста С. Л. Блог − освітнє середовище для учнів, учителів, батьків. Сайт вчителя світової літератури, російської мови. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lit-1.blogspot.com/2012/02/blog-post_11.html
3. Пенза Л.І. Інформаційна компетентність як вагома складова фахової компетентності вчителя [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://оsvita.ua

4. Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – №5(13). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/183/169.

5 комментариев:

 1. Згодна з Вами, що власний блог якнайкраще сприяє формуванню ІКТ-компетентності вчителя, адже скільки матеріалу необхідно опрацювати, систематизувати, вдало розмістити.
  Дякую за змістовну статтю!

  ОтветитьУдалить
 2. Дійсно, одне з сучасних педагогічних завдань − зробити блог робочим інструментом вчителів і включити цей інструмент у навчальну практику.Дякую Вам за змістовну, цікаву статтю!

  ОтветитьУдалить
 3. Дійсно,блог вчителя є гнучким інструментом, що дозволяє використовувати величезні можливості мережі Інтернет, «живим» джерелом систематизованої інформації з шкільного предмету, «провідником інновацій і творчості» Успіхів Вам і творчих злетів!

  ОтветитьУдалить
 4. Блог вчителя на теперішній час можна розглядати як одну з форм обміну досвідом серед колег. Особисті блоги і існують для того щоб показати вчителю свої напрацювання, розробки, форми і методи навчання учнів. На сьогодення робота з блогом є перспективою розвитку всебічно розвиненої особистості. Дякую вам за статтю! Творчих успіхів!

  ОтветитьУдалить
 5. У сучасному світі блог вчителя є високоефективним засобом комунікації. Дозволяє використовувати величезні можливості мережі Інтернет.Високий рівень Вашої професійної майстерності надихає на підвищення та вдосконалення ІКТ- компетентностей.Дякую за статтю!

  ОтветитьУдалить