вторник, 15 ноября 2016 г.

Скрипник Н. М.

ІКТ-компетентність як складова професійного розвитку педагога

Скрипник Наталія Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Навчально – виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1»

Сучасне життя характеризується тим, що майже всі сфери людської діяльності, у тому числі й освіта, стрімко розвиваються за рахунок впровадження різних інновацій. Людині в цій ситуації необхідно бути готовим, не тільки до впровадження цих інновацій, а і безпосереднього творення інноваційних процесів. Сьогодні від педагога вимагається готовність гідно зустрічати кожну професійну ситуацію, бути готовим до перепідготовки в умовах, які швидко змінюються.

У свій час Жуль Верн передбачив: «Настане день, коли наука випередить фантазію». Цей час настав. Аби отримати інформацію, дітям сьогодні не обов’язково сидіти в школі, вони можуть її отримати самостійно в Інтернеті. З приходом всесвітньої мережі відпала необхідність у вчителі як джерелі знань.
Тому зараз успіх учнів напряму залежить від якості роботи вчителя, від того, наскільки він здатний вловити дух і потреби часу. Не можна залишатись вчорашніми вчителями завтрашньої школи! Беззаперечно, застосування комп’ютерних технологій напряму відповідає потребам модернізації освіти.

Поняття інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) охоплює не лише комп’ютерні програми, а усі сучасні засоби комунікації: телебачення, мобільні телефони, Інтернет тощо.

Перед сучасним учителем стоїть нелегке завдання: навчаючись і перебудовуючись під нові вимоги часу самому, навчити і підготувати інших. Удосконалення якості навчання та виховання у середній школі напряму залежить від рівня підготовки педагога.
Сучасне  суспільство характеризується стрімкою зміною темпів життя, технологій, лавиноподібним зростанням інформації, ускладненням праці і соціальної діяльності, саме тому необхідно змінювати основні методи навчання. Недостатньо дати суму знань учням, потрібно навчити їх орієнтуватися в потоці інформації, систематизувати і обирати потрібне. Учитель повинен розвивати в учнів навички, які потрібні людині ХХІ століття: відповідальність та адаптивність, критичне та системне мислення, вміння працювати з інформацією та медіазасобами, ставити та вирішувати проблеми, направленість на саморозвиток, творчість і допитливість та інші. Все це дуже легко зробити, якщо використовувати метод проектів на уроках.
  Адміністрація та методична служба Комунального закладу «НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради працює над пошуком таких форм роботи з педагогічними працівниками, які були б спрямовані на формування та вдосконалення інформаційної грамотності вчителя, а саме: здатності розуміти сутність обробки інформації, знаходити інформацію в різних джерелах, користуватися автоматизованими системами пошуку та обробки інформації, інтерпретувати інформацію, використовувати моделювання для вивчення різноманітних об’єктів та явищ, виконувати аналіз інформаційних моделей та ін., формування умінь усвідомленого використання сучасних інформаційних технологій у навчанні; знайомство с електронними засобами навчального призначення за предметами, мультимедійними навчальними та довідковими посібниками, Інтернет - ресурсами; обговорення та відпрацювання методичних прийомів їх використання. Вище згадані форми роботи передбачають здобуття та удосконалення навичок вчителя, формування готовності використовувати ІКТ в своїй професійній діяльності. Для цього було організовано навчання педагогів за програмою Intel «Навчання для майбутнього». У ході навчання  кожен учитель працював над створенням власного проекту, розробляючи мультимедійні слайд-лекції, різноманітні навчаючі програми, Web-сторінки навчального призначення, комплекси навчально-контролюючих та тестових програм з різних навчальних дисциплін тощо.
Вище згадана програма є універсальною та підходить для навчання учителів будь-якого фаху, які працюють з дітьми різного віку, може використовуватись в урочний та позаурочний час.
Завдяки освоєнню сучасних інформаційних технологій учителями - предметниками, учасниками навчання, зросла кількість уроків орієнтованих на використання комп'ютера. Це розширило границі творчої діяльності учителя, сприяло розширенню самостійної, пошукової, дослідницької діяльності, розвитку навичок критичного мислення, підвищило мотивацію роботи вчителя.
Набуті знання стали в нагоді кожному вчителю, адже у навчальному закладі кожен навчальний кабінет має комп’ютерну техніку; у школі функціонують три мультимедійних класи.
Слово «інтерактивна дошка» вже нікого сьогодні не здивує. Вони визнані високоефективним аудиторним, діалоговим та технічним засобом навчання, чудовою наочністю. Володіння інтерактивною дошкою – це рівень інформаційно-комунікаційної культури педагогічних працівників. У нашому навчальному закладі таких дошок три.
«Отримай знання сам – навчи колегу», самепід таким гаслом у минулому 2015/2016 навчальному році відбулося навчання вчителів роботі з дошкою, показуючи на практиці можливості, переваги та недоліки використання мультимедійного обладнання.
Набуті знання і навички педагоги школи  із задоволенням  демонструють під час проведення конференцій, семінарів, навчань, творчих звітів, майстер – класів та інших методичних заходів. Практикують проведення уроків з використанням ППЗ, презентацій, відеофільмів. Розробляють власні презентації та відеофільми. Не залишаються поза увагою позакласні заходи, збори, методичні та оперативні наради, години спілкування тощо.
Вчителі нашої школи не стоять осторонь мережі Інтернет та створюють власні блоги: вчитель української мови та літератури Кунашенко Н.Г.http://natakun75.blogspot.comвчитель англійської мови Бережної Л.А. http://larissaberezhna.blogspot.com; вчитель біології Сакалош Л.В. http://biolog2015.blogspot.com/p/blog-page.html; вчитель географії Скрипник Н.М. http://moysvit.blogspot.com/2016/04/25-1953-nature.html,  шкільний бібліотекар Клюй Н.Мhttp://nvklibrary.blogspot.com/2015_01_01_archive.html .
Велика популярність блогів обумовлена декількома   обставинами.
По-перше, публікувати інформацію в Інтернеті за допомогою блогів досить легко, адже використання блогів не вимагає від користувача спеціальних знань, що дозволяє здійснювати оперативну публікацію будь-якої інформації (текст, графіка, аудіо-і відео файли, анімація тощо
По-друге, моментальна доступність до опублікованої інформації в Інтернеті, де блоги періодично скануються потужними пошуковими машинами, такими як Google,Yahoo!
По-третє, наявність безкоштовних блогових платформ (наприклад Wordpress, Blogger тощо), де будь-хто може зареєструватися та вести свій блог.
По-четверте, зручність. У блогах зручний для читання і сприйняття інформації інтерфейс, що настроюється користувачем у відповідності зі своїми потребами. Використання спеціальних програм-клієнтів, які дозволяють зручним способом публікувати інформацію як за допомогою персонального компютера, так і за допомогою мобільних засобів звязку
По-п’яте, інтерактивність. Можливість користувачеві додавати коментарі, одночасно адмініструвати декілька блогів, вести дискусію тощо.
По-шосте, надійність і безпека. Власник блогу може вносити до нього нові записи, модерувати коментарі відвідувачів. У блозі є можливість заборони на перегляд записів незареєстрованим користувачам. Саме з цих характеристик блогів – мобільності та доступності, зручності та інтерактивності – випливає їх вагома роль у створенні інформаційного суспільства.
Блоги вчителя української мови та літератури Кунашенко Н.Г. http://natakun75.blogspot.com та шкільного бібліотекара Клюй Н.М. http://nvklibrary.blogspot.com/2015_01_01_archive.html  стали переможцями обласного огляду-конкурсу освітніх блогів «Педагогічна блогосфера-2015»


Комментариев нет:

Отправка комментария