вторник, 15 ноября 2016 г.

Олійник О. М.

Використання ІКТ в процесі вивчення математики


Олійник Ольга Миколаївна, вчитель математики та фізики Устинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Устинівської районної державної адміністрації Устинівського району 


Анотація. Описано доцільність впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій, програм динамічної математики. Зазначено про  вміння вчителя використовувати програми Gran, GeoGebra, «Математический конструктор» та ін.

Інформаційні технології – з одного боку, це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Тому їх треба активно використовувати у навчальному процесі.

Уроки з комп’ютерною підтримкою викликають велику зацікавленість учнів, дозволяють урізноманітнити види діяльності на уроці. Крім того, комп’ютерні уроки дають можливість ефективно використовувати диференційований підхід у навчальному процесі.

Використання комп’ютерних програм на уроках математики розвивають інтерес до вивчення предмета, підвищує ефективність їхньої самостійної роботи, індивідуалізації процесу навчання шляхом: покращення наочності навчання, сприяння формуванню абстрактних уявлень про математичні моделі, поглиблення самостійності вивчення курсу, створення комфортних умов проведення різних форм контролю знань, що допомагає в розробці індивідуальних заходів для корекції знань учнів у межах досягнення визначених цілей навчання.
Сучасні технології навчання дозволяють всім бажаючим школярам використовувати інформаційні ресурси як універсальний інструмент у вивченні математики. Як свідчить власний досвід навчання предметів фізико-математичного циклів, вміння у молоді контролювати себе у власних пошуках, навички самоконтролю або побудови тестових задач (або контрприкладів) не встигають напрацюватися у загальноосвітніх навчальних закладах не тільки при розв’язуванні задач на папері, а і з залученням ІТ.
[2, 16].
На мою думку, електронний курс повинен бути цікавим для учнів, містити у собі різні форми подачі навчального матеріалу, зменшувати залежність від вчителя і дозволяв вчитися у будь-який зручний час і в будь-якому місці, де є доступ до мережі Інтернет.

У кожного вчителя є свої улюблені технологічні інструменти, які він використовує у своїй роботі, і які дозволяють йому привернути увагу учнів під час цікавих, захоплюючих шкільних занять. Найбільш широко вчителі в своїй практиці використовують такі комп’ютерні технології, як комп’ютерні презентації, комп’ютерне тестування.

Програмні засоби використовуються у трьох напрямах: ілюстративному, схематичному та інтерактивному. Схематичний метод дозволяє скористатися можливостями комп’ютерних програм для побудови структурно – логічних схем та опорних конспектів. Після комп’ютерної обробки опорні конспекти стають більш наочними, цікавими. Цьому допомагає прикладна програма Power Point. Мультимедійні засоби навчання допомагають посилити мотивацію навчання, урізноманітнити форми подання інформації, посилити співтворчість учителя та учня на уроці, розширити самостійність учня.

Якщо вчитель може запропонувати учням доступний їм Інтернет–ресурс, який містить предметний навчальний матеріал, надто – якщо цей матеріал обговорювався, використовувався на занятті та був створений за їхньої участі, або за участі інших учнів – успіх навчання гарантовано.
Є ряд освітніх інструментів, які допомогають зробити уроки захоплюючими, веселими і цікавими, а головне, більш ефективними – це Khan Academy (прекрасна колекція матеріалів з математики, природничих наук, всілякі вікторини, щоб доповнити свої навчальні матеріали). MangaHigh пропонує вчителям величезну кількість освітніх ресурсів на базі ігрового навчання з математики. Найпоширенішими програмами динамічної математики є програми Gran (Gran1, Gran2d, Gran3d),  GeoGebra, «Математический конструктор» та ін. [3, 21]. Їх залучення у навчальний процес базується не лише на внутрішній мотивації вчителя використовувати такий продукт на уроках математики, а й на вмінні обрати найраціональніший з наявних і використати саме ті інструменти, які потрібно, замістьзалучення зайвих. Знайомство й уміння працювати з ними є необхідною складовою підготовки сучасного вчителя математики.
В процесі викладання математики я ще застосовую табличний процесор MS Excel; програмне забезпечення Maicrosoft Office; програми для створення презентацій Microsoft Power Point;  мультимедійні підручники; Інтернет-відео та фотоматеріали; Інтернет – ресурсів, тощо.
Я застосовую інформаційні технології на уроках математики в наступних напрямах:

 • мультимедійні сценарії уроків або фрагментів уроків;
 • підготовка дидактичних матеріалів для уроків;
 • використання готових програмних продуктів;
 • робота з електронними підручниками на уроці;
 • пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів;
 • робота на уроці з матеріалами Web- сайтів;
 • розробляю тести, використовуючи готові програми - оболонки;
 • застосовую комп'ютерні тренажери для організації контролю знань.

Ефективність застосування комп’ютерних технологій прямо залежить від рівня ІКТ-компетентності учителя-предметника і рівня комп’ютерної суб’єктивності (тобто самостійності, творчої активності) учня.

Список використаних джерел:

1.     Биков О. Новітні інформаційні технології в навчально-виховному процесі О. Биков // Школа. – 2008. – № 7.
2. Семеніхіна О.В., Юрченко А.О. Формування інформатичної компетентності вчителя математики і фізики на основі використання спеціалізованого програмного забезпечення / Олена Семеніхіна, Артем Юрченко // Наукові записки. – Випуск 8. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 52-57.
3.   Застосування комп’ютера при вивченні математики: [навчальний посібник] /Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. – Суми, 2014. – 179 с. (електронний ресурс)

2 комментария:

 1. Дякую за статтю. Цілком погоджусь з необхідністю навчати вчителів комп'ютерній грамотності. Особливо цікавими є форми підвищення ІКТ-компетентності вчителів-предметників на уроках математики.

  ОтветитьУдалить
 2. Этот комментарий был удален автором.

  ОтветитьУдалить