пятница, 18 ноября 2016 г.

ІКТ - компетентність як складава професійного розвитку педагога

Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю,
пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній.
А.Дістервег

    Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей є одним із найбільш актуальних завдань системи безперервної педагогічної освіти. ІКТ-компетентність стає важливою складовою фахової та методичної компетентності вчителя.
   Інформаційні і телекомунікаційні технології відкривають нові можливості для вчителів та учнів. Саме від того, в якій мірі і як будуть вирішені проблеми інформатизації освіти, залежатиме рівень підготовки фахівців освіти в майбутньому. Комп’ютер, інформаційна техніка і технологія виступають не просто як підсилювачі інтелекту – вони відкривають нові вимірювання свідомості. А комунікаційні засоби зв’язують ці вимірювання в єдине ціле, створюючи впорядковану систему нових знань.
     

четверг, 17 ноября 2016 г.

Барнюк В. Г.

Використання ІКТ-технологій  педагогами

Барнюк Вікторія Георгіївна, вчитель початкових класів  Устинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Устинівської райдержадміністрації
.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному освітньому процесі –цілком закономірне явище. Сьогодні вчитель реально працює в ІКТ-насиченому освітньому середовищі, а це, у свою чергу, не може не впливати на структуру уроку й методику викладання шкільних предметів. Крім того, ефективність використання ІКТ у навчанні залежить від чіткого уявлення про місце, яке вони повинні посісти в складному комплексі взаємозв’язків, що виникають у системі взаємодії «учитель-учень». Учитель-предметник має розуміти, що діапазон використання комп’ютера в навчально-виховному процесі достатньо великий.

Баранько Т. В.


ІКТ - компетентність як складова розвитку вчителя історії 

Баранько Тетяна Валентинівна, вчитель історії Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області

Анотація. У статті розглядається питання використання ІКТ на уроках історії, що дозволяє якісно оновити зміст освіти, домогтися високих результатів навчально-виховного процесу, досягти всебічного розвитку особистості учня.
ІКТ - компетентність – властивість педагога, який компетентно, тобто цілеспрямовано і самостійно, із знанням вимог до професійної діяльності в умовах інформатизації освітнього простору і своїх можливостей та обмежень здатен застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання, виховання, методичної і дослідницької діяльності та власної неперервної професійної педагогічної діяльності, і на основі аналізу педагогічних ситуацій може бачити і формулювати педагогічні завдання та знаходити оптимальні способи їх розв’язання із максимальним використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.

Богданова Л. Б.

ІКТ- компетентність як складова професійного розвитку
 дитячого дошкільного навчального закладу

Богданова Людмила Борисівна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Устинівської районної адміністрації

         Система сучасної дошкільної освіти потребує постійного впровадження інноваційних технологій в освітній процес.
Сьогодні виграє той педагогічний працівник, який не лише може дати базові знання дитині, а й спрямувати її на самостійне оволодіння ними. Для розвитку у малюків стійкого пізнавального інтересу педагог має докладати неабияких зусиль. Перед ним стоїть завдання зробити заняття цікавим і насиченим інформацією, яка спонукала б дітей до активної пізнавальної діяльності. Тобто пропонований матеріал педагогічним працівником для пізнання має містити елементи надзвичайної, дивовижної, несподіваної інформації, такої, що викликає у дошкільників інтерес до освітнього процесу і допомагає створити позитивну емоційну атмосферу навчання. Лише такий підхід до організації освітнього процесу сприятиме розвитку розумових здібностей дітей. Адже саме здивування будить думку і веде до розуміння.

Бойчук Л. Г.

Підвищення професійної майстерності вчителя та особистісного зростання учня шляхом використання ікт

Бойчук Людмила Григорівна, методист методичного кабінету відділу освіти Знам'янської районної державної адміністрації

Суспільство вимагає від учителя нового підходу до підготовки учня. Актуальність  аналізу засобів інформаційно-комунікаційних технологій зумовлена швидким прогресом розвитку дитини при пізнанні комп’ютерних технологій. Тому це вимагає від вчителя знаходити все нові та нові способи як, насамперед, зацікавити дитину, відволікти її від іграшок та віртуального життя в комп’ютері та привернути увагу до використання його під час навчального процесу.

Бондарєва Н. П.

Використання хмарних технологій у процесі навчання
Бондарєва Неля Петрівна, вчитель фізики Іскрівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  
Петрівської районної ради

Анотація. У статті описано особливості використання хмарних технологій в роботі вчителя, зокрема використання блогів та інших інтернет-сервісів.

Бондарчук О. М.


Використання ІКТ під час викладання шкільного курсу хімії та біології як шлях до формування інформаційної компетентності учнів

Бондарчук Оксана Михайлівна, в читель хімії та біології Грузьківського навчально- виховного комплекс у  «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської райдержадміністрації

Анотація. У статті йдеться про види інформаційних технологій , які використовуються на уроках хімії та біології   та  ефективність застосування комп’ютерних мереж.