пятница, 18 ноября 2016 г.

ІКТ - компетентність як складава професійного розвитку педагога

Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю,
пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній.
А.Дістервег

    Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей є одним із найбільш актуальних завдань системи безперервної педагогічної освіти. ІКТ-компетентність стає важливою складовою фахової та методичної компетентності вчителя.
   Інформаційні і телекомунікаційні технології відкривають нові можливості для вчителів та учнів. Саме від того, в якій мірі і як будуть вирішені проблеми інформатизації освіти, залежатиме рівень підготовки фахівців освіти в майбутньому. Комп’ютер, інформаційна техніка і технологія виступають не просто як підсилювачі інтелекту – вони відкривають нові вимірювання свідомості. А комунікаційні засоби зв’язують ці вимірювання в єдине ціле, створюючи впорядковану систему нових знань.
     

четверг, 17 ноября 2016 г.

Барнюк В. Г.

Використання ІКТ-технологій  педагогами

Барнюк Вікторія Георгіївна, вчитель початкових класів  Устинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Устинівської райдержадміністрації
.
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному освітньому процесі –цілком закономірне явище. Сьогодні вчитель реально працює в ІКТ-насиченому освітньому середовищі, а це, у свою чергу, не може не впливати на структуру уроку й методику викладання шкільних предметів. Крім того, ефективність використання ІКТ у навчанні залежить від чіткого уявлення про місце, яке вони повинні посісти в складному комплексі взаємозв’язків, що виникають у системі взаємодії «учитель-учень». Учитель-предметник має розуміти, що діапазон використання комп’ютера в навчально-виховному процесі достатньо великий.

Баранько Т. В.


ІКТ - компетентність як складова розвитку вчителя історії 

Баранько Тетяна Валентинівна, вчитель історії Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області

Анотація. У статті розглядається питання використання ІКТ на уроках історії, що дозволяє якісно оновити зміст освіти, домогтися високих результатів навчально-виховного процесу, досягти всебічного розвитку особистості учня.
ІКТ - компетентність – властивість педагога, який компетентно, тобто цілеспрямовано і самостійно, із знанням вимог до професійної діяльності в умовах інформатизації освітнього простору і своїх можливостей та обмежень здатен застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання, виховання, методичної і дослідницької діяльності та власної неперервної професійної педагогічної діяльності, і на основі аналізу педагогічних ситуацій може бачити і формулювати педагогічні завдання та знаходити оптимальні способи їх розв’язання із максимальним використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.

Богданова Л. Б.

ІКТ- компетентність як складова професійного розвитку
 дитячого дошкільного навчального закладу

Богданова Людмила Борисівна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Устинівської районної адміністрації

         Система сучасної дошкільної освіти потребує постійного впровадження інноваційних технологій в освітній процес.
Сьогодні виграє той педагогічний працівник, який не лише може дати базові знання дитині, а й спрямувати її на самостійне оволодіння ними. Для розвитку у малюків стійкого пізнавального інтересу педагог має докладати неабияких зусиль. Перед ним стоїть завдання зробити заняття цікавим і насиченим інформацією, яка спонукала б дітей до активної пізнавальної діяльності. Тобто пропонований матеріал педагогічним працівником для пізнання має містити елементи надзвичайної, дивовижної, несподіваної інформації, такої, що викликає у дошкільників інтерес до освітнього процесу і допомагає створити позитивну емоційну атмосферу навчання. Лише такий підхід до організації освітнього процесу сприятиме розвитку розумових здібностей дітей. Адже саме здивування будить думку і веде до розуміння.

Бойчук Л. Г.

Підвищення професійної майстерності вчителя та особистісного зростання учня шляхом використання ікт

Бойчук Людмила Григорівна, методист методичного кабінету відділу освіти Знам'янської районної державної адміністрації

Суспільство вимагає від учителя нового підходу до підготовки учня. Актуальність  аналізу засобів інформаційно-комунікаційних технологій зумовлена швидким прогресом розвитку дитини при пізнанні комп’ютерних технологій. Тому це вимагає від вчителя знаходити все нові та нові способи як, насамперед, зацікавити дитину, відволікти її від іграшок та віртуального життя в комп’ютері та привернути увагу до використання його під час навчального процесу.

Бондарєва Н. П.

Використання хмарних технологій у процесі навчання
Бондарєва Неля Петрівна, вчитель фізики Іскрівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  
Петрівської районної ради

Анотація. У статті описано особливості використання хмарних технологій в роботі вчителя, зокрема використання блогів та інших інтернет-сервісів.

Бондарчук О. М.


Використання ІКТ під час викладання шкільного курсу хімії та біології як шлях до формування інформаційної компетентності учнів

Бондарчук Оксана Михайлівна, в читель хімії та біології Грузьківського навчально- виховного комплекс у  «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської райдержадміністрації

Анотація. У статті йдеться про види інформаційних технологій , які використовуються на уроках хімії та біології   та  ефективність застосування комп’ютерних мереж.

    

Володарська А. В.

Формування ІКТ-компетентності педагога як шлях до професіного самовдосконалення


Володарська Альона Василівна, директор Панчівської загальноосвітньоїшколи І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 


Анотація. У статті охарактеризовано рівні сформованості ІКТ - компетентності,  визначено шляхи її формування у вчителів в системі освіти, подано зразки підтвердження сформованості цієї компетентності.


среда, 16 ноября 2016 г.

Гейко С. І.

ІКТ- компетентність як складова професійного розвитку молодого педагога

Гейко Світлана Іванівна, методист науково - методичного центру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради Кіровоградської області

Анотація. Стаття присвячена характеристиці організації роботи молодих педагогів загальноосвітніх навчальних закладів Олександрійської міської ради з ІКТ у навчально-виховному процесі у період їх професійної адаптації. Розкриваються основні аспекти з питань формування та розвитку ІТ – компетентності молодих педагогічних працівників. Висвітлено форми та методи застосування нових інноваційних технологій, які забезпечують ефективне й якісне використання інформаційних ресурсів у системі роботи з молодими вчителями у міській Школі молодого вчителя науково - методичного центру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради Кіровоградської області. Охарактеризовано складові елементи процесу створення сучасного інформаційного забезпечення.

Гончарук Г. В.

Розвиток ІКТ компетентності вчителя – запорука професійного успіху

Гончарук Галина Володимирівна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Гайворонської районної державної адміністрації

Анотація. У даній статті висвітлено основні форми роботи  методиста з вчителями математики, фізики, інформатики стосовно підвищення їх фахової майстерності засобами ІКТ.

Вчитель… Що складає основу його професії? Відмінні знання свого предмету? – безумовно. Любов до дітей, уміння розуміти дитину, співпереживати, відчувати  - беззаперечно. Але що важливіше? На першу позицію відомий український педагог О.В. Сухомлинський виводить любов до дітей. Він звертає увагу на те, що однією з найважливіших особливостей творчості педагога є те, що об'єкт його праці - дитина – повсякчас змінюється, завжди новий, сьогодні не той, що вчора[2,с.420]. Вчитель, який несе відповідальність за навчання та виховання учнів, буде постійно самовдосконалюватися. Він має бути "молодим" у своїй роботі – йти в ногу з часом, не зупинятися на досягнутому, завжди бути в пошуку.

Даниленко О. В.

Використання педагогами інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) на різних етапах уроку

Даниленко Оксана Вікторівна, завідувач , методичного кабінету відділу освіти Онуфріївської райдержадміністрації

Технологічні досягнення нічого не означають, якщо вчителі не знають, як їх ефективно використовувати. Дива роблять не комп’ютери, а вчителі.
                    К. Барретт, голова ради
                    директорів Intel
                                                       
         Тенденції сучасного суспільства характеризуються стрімким розвитком інформаційних і комунікаційних технологій. Медіа стали невід’ємною складовою існування людини ХХІ століття, «медіазуючи» усі сфери її життя, зокрема й освітню [2; с. 8].
         Інформаційно-комунікаційна та медіа-освітня компетентність стають невід’ємною складовою «портрета справжнього фахівця» в галузі освіти поряд із такими компетентностями, як: методична, предметна, соціальна, особистісна, психолого-педагогічна, інноваційна. Нині найбільш затребувані є вчителі, які володіють сучасними медіа, готові постійно вдосконалювати професійний рівень відповідно до сучасних тенденцій [2; с. 8].
        

Діхтяр С. В.

Розвиток ікт-компетентності сучасного вчителя
Діхтяр Світлана Василівна, заступник директора    з навчально-виховної робои Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ю. І. Яновського  Компаніївського району Кіровоградської області
  

Анотація. У статті описано досвід організації методичної роботи школи з формування ІКТ-компетентності як важливої складової професійного розвитку педагогів.
Ключові слова: ІКТ-компетентність вчителя, методична робота, використання інформаційних технологій, навчально-виховний процес.
  Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний  і суспільний розвиток людства. У цих умовах  змін вимагає й система навчання. Звідси можна сказати, що актуальність даного питання має місце у сучасному освітньому середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змогу вчителю краще  викладати навчальний матеріал, робити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів і  підвищити їхній інтерес до навчання. Учитель має можливість отримувати найсучаснішу  інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Тому проблема формування та розвитку професійної компетентності сучасних педагогічних кадрів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ-компетентності) є актуальною як в педагогічній теорії, так і в практиці освіти. Широке використання інформаційно-комунікаційних технологій є умовою виконання державного замовлення розвитку освіти.

Доброва О.І.

Підвищення ІКТ - компетентності педагога – шлях до успіху

Доброва Оксана Іванівна, завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Вільшанської районної державної адміністрації

Анотація. Висвітлено питання ролі інформаційно-комунікаційної компетентності педагога у його професійній діяльності. Викладено погляди науковців щодо визначення ІКТ-компетентності. Особлива увага акцентується на напрямках роботи вчителя з впровадження ІКТ в навчально-виховний процес. Розглянуто показники інформаційної компетентності вчителя та її рівні. Визначено складові системи формування ІКТ-компетентності вчителя. Розкрито шляхи підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності. Надано обгрунтування того, яким повинен бути кінцевий продукт росту інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя.


Злагоднюк О. Г.

Використання ІКТ уроботі класного керівника


Злагоднюк Олена Григорівна,голова методичного об᾽єднання класних керівників 5-11 класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Солгутове Гайворонського району

Актуальність і значущість переходу роботи класного керівника на новий етап із застосуванням технічних засобів, продиктована необхідністю впровадження особистісно-орієнтованого виховання, яке передбачає співпрацю між викладачем і учнем.Використання інформаційно-комунікаційних технологій і їх застосування залежить від чіткого уявлення, де і з яким ступенем ефективності можуть бути застосовані ці технології. Таким чином, очевидна необхідність використання комп’ютерних технологій у вихованні.

Іванова О. С.

Інформаційна компетентність як вагома складова фахової компетентності вчителя

Іванова Оксана Станіславівна,  методист методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації

Анотація. У статті охарактеризовано етапи набуття й рівні сформованості ІКТ- компетентності, визначено шляхи її формування у вчителів-предметників, подано зразки підтвердження сформованості цієї компетентності.

Однією з важливих вимог до особистості сучасного педагога є його готовність до постійного саморозвитку та самовдосконалення, що зумовлюється постійними змінами, котрі відбуваються в суспільному житті, стрімким розвитком освітньої сфери, зокрема її інформатизація, що розглядається як процес впровадження досягнень інформатики в реальне життя людей і організацій [3], а також потреба в оволодінні новими змістом, формами, методами, засобами навчання. Усе це спонукає педагогів до постійного самовдосконалення власної професійної майстерності.

Колісник В. О.


Шкільний семінар-практикум «Використання технологій smart у навчально-виховному процесі»


Колісник Василь Олександрович, вчитель фізики та математики КЗ «НВК «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» 


Семінар-практикум проводиться для популяризації сучасних інформаційних технологій, підвищення рівня ІКТ - компетенцій педагогічних працівників. По завершенню семінару слухачі мають опанувати навичками вільно працювати з інтерактивною дошкою SMART та програмним забезпеченням SMART Notebook, використовувати їх у навчально-виховному процесі.


Корнієнко О. В.

Використання ІКТ можливостей освітнього простору на уроках англійської мови загальноосвітньому у навчальному закладі.

Корнієнко Оксана Володимирівна, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури, комунального закладу «Боківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради», член методичної ради

Анотація. Сучасному педагогу, аби повноцінно , у відповідності до нових освітніх технологій здійснювати наукову організацію педагогічної праці треба вибудовувати систему своєї роботи використовуючи ІКТ можливості освітнього простору. Адже розвиток ІКТ –компетентності є складовою професійного розвитку педагога. Автор пропонує своє бачення використання ІКТ ресурсів у здійсненні навчального процесу з англійської мови у загальноосвітньому навчальному закладі. 


Крушеніцька Т. Л.

ІКТ-компетентність як складова професійного розвитку педагога
Крушеніцька Тетяна Леонідівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 
Новоградівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
Інформаційна компетентність вчителя передбачає широке використання комп'ютерної техніки, електронних варіантів навчальних матеріалів, навчальних програм, педагогічних технологій творчого характеру. Вчитель повинен володіти необхідною підготовкою для конкретної диференціації можливостей учнів залежно від індивідуальних особливостей, мотивації, вікових і психологічних особливостей.
ІКT – одна з основних компетентностей сучасного педагога, що має об'єктивну і суб'єктивну сторони. Об'єктивна сторона виражається у вимогах, які суспільство пред'являє до професійної діяльності педагога. Суб'єктивна сторона визначається індивідуальністю вчителя, його професійною діяльністю, особливостями мотивації у вдосконаленні і розвитку педагогічної майстерності.

Кунашенко Н. Г.

Формування ІКТ-компетентності сучасного вчителя

Кунашенко Наталія Григорівна, заступник директора з виховної роботи комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області

Анотація. У статті охарактеризовано етапи набуття й рівні сформованості ІКТ-компетентності, визначено шляхи її формування у вчителів-предметників.

Курбатова В. В.

ІКТ- компетентність як складова професійного розвитку педагога

Курбатова  Валентина  Василівна, вчитель початкових класів Смолінського навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів - гімназія – позашкільнийнавчальний заклад»Анотація. Освіта- одна з найважливіших сфер людської діяльності та визначальний фактор розвитку людства. Це зумовлює необхідність упровадження в освітню практику новітніх технологій. У статті розглядається необхідність використання інноваційних технологій у сучасній освіті в зв’язку з посиленням інформатизації суспільства. Надаються рекомендації щодо застосування ІКТ у початковій школі.       

Лісевич Л. В.

Використання ІКТ на уроках зарубіжної літератури як умова фахового зросту вчителя-словесника

Лісевич Лариса Валеріївна, вчитель зарубіжної літератури Грузьківського НВК Кіровоградської районної державної адміністрації

Будьте самі шукачами, дослідниками.
Не буде вогника у вас –
вам ніколи не запалити його в інших
В. Сухомлинський
Актуальність і постановка проблеми
Із впровадженням нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти стало нагальним питання пошуків нових форм та методів роботи для оптимізації навчально-вихового процесу.
Запровадження в навчальний процесс сучасних інформаційних технологій, зокрема, комп’ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних, відкриває нові шляхи для активізації творчих, пошукових, особистісно орієнтованих форм навчання. Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія.

вторник, 15 ноября 2016 г.

Лук’янчикова В. В.

ІКТ-компетентність як складова професійного розвитку педагога

 Лукянчикова      Вікторія     Володимирівна, вчитель спеціалізованої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів №3 м.СвітловодськаМаленко О. Г.

ІКТ – компетентність як складова професійного розвитку вчителя хімії

Маленко Оксана Георгіївна, вчитель хімії та біології Аджамської загальноосвітньої школи Кіровоградської райдержадміністрації

Анотація. У статті висвітлено основні напрямки використання ІКТ на уроках хімії з практичного досвіду вчителя, з метою підвищення рівня компетентності розвитку вчителя та активізації діяльності учнів на уроках.

Олійник О. М.

Використання ІКТ в процесі вивчення математики


Олійник Ольга Миколаївна, вчитель математики та фізики Устинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Устинівської районної державної адміністрації Устинівського району 


Анотація. Описано доцільність впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій, програм динамічної математики. Зазначено про  вміння вчителя використовувати програми Gran, GeoGebra, «Математический конструктор» та ін.

Паливода О. Л.

Формування і розвиток інформаційно – комунікаційної компетентності вчителів історії в умовах інформаційного середовища
Паливода Олена Леонідівна, методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Маловисківської райдержадміністрації
Анотація. В статті розкриваються основні аспекти формування інформаційно – комунікаційної компетентності вчителів історії в умовах інформаційного середовища.

Погорєла Т.М.

Застосування комп'ютерних технологій  для активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

Погорєла Тетяна Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області

Анотація. Інноваційні педагогічні технології стають типовим явищем освітянської практики, а готовність до їх застосування - вимогою до усіх педагогів. Актуальність цього питання обумовлюється змістом сучасної реформи загальноосвітньої школи. 

Прач Л. В.

Формування ІКТ-компетентності вчителів трудового навчання

Прач Людмила Вікторівна, методист методичного кабінету відділу освіти Гайворонської районної державної адміністрації

Анотація. В статті визначено зміст понять "компетентність", "компетенція", "інформаційно-комунікаційна компетентність". Розглядаються деякі аспекти формування інформаційно-комунікаційної компетентності учителів трудового навчання.


Приймак Т. Ф.

ІКТ-компетентність як складова професійного розвитку педагога


Приймак Тамара Федосіївна, керівник творчої групи з впровадження навчально-методичної проблеми в практику роботи школи; вчитель фізики і математики

Анотація. У статті проводиться аналіз загальних тенденцій, які спрямовані на реалізацію процесу формування ІКТ-компетентності майбутнього учителя, як суттєвої складової загальної педагогічної компетентності сучасного спеціаліста.


Рябокучма А. Д.

Блог – одна з форм підвищення ікт-компетентності педагога

 Рябокучма Алла Дмитрівна, методист методичного кабінету відділу освіти Гайворонської районної державної адміністрації

Анотація. Стаття присвячена питанню відповідності рівня підготовки вчителя вимогам, які висуває інформаційне суспільство. Розглядається блог як середовище професійного розвитку вчителів. 

Скрипник Н. М.

ІКТ-компетентність як складова професійного розвитку педагога

Скрипник Наталія Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу «Навчально – виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1»

Сучасне життя характеризується тим, що майже всі сфери людської діяльності, у тому числі й освіта, стрімко розвиваються за рахунок впровадження різних інновацій. Людині в цій ситуації необхідно бути готовим, не тільки до впровадження цих інновацій, а і безпосереднього творення інноваційних процесів. Сьогодні від педагога вимагається готовність гідно зустрічати кожну професійну ситуацію, бути готовим до перепідготовки в умовах, які швидко змінюються.

Цветік О. І.

ІКТ-компетентність як складова професійного розвитку вчителя математики

Цветік Ольга Іванівна,  вчитель математики та інформатики Олексіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Бобринецької районної ради


Якщо бути занадто логічним, зробити відкриття неможливо.
Тільки ті, хто розпочинають абсурдні спроби, зможуть досягти неможливого.
Освіта — це те, що залишається після того, коли забуваєш все, чому вчили в школі.
Альберт Ейнштейн

Освіта  XXI  століття  має  випереджальний  характер,  тобто  націлена  у  майбутнє,  на розв’язання  проблем  нового  століття, розвиток  ключових  компетенцій  учнів,  формування  в них нових способів мислення та діяльності. У структурі навчання посилюється роль і значення освоєння  різноманітних  способів  діяльності,  підвищення  їхньої  технологічності,  створення умов для активної соціальної дії, дослідницької діяльності. Найважливішою  умовою,  яку  висуває  сучасне  інформаційне  суспільство  до  школи,  є  конкурентоспроможність  випускника,  набуття  ним  таких  якостей,  як  самостійно,  критично  і творчо мислити; грамотно працювати з інформацією (вміти збирати певні факти, аналізувати їх,  робити  ґрунтовні  об`єктивні  висновки;  вирішувати  певні  задачі),  адже  на  сьогодні  — це один із найважливіших чинників успішності молодої людини.
   

Чебановська В.М.

Використання ІКТ як умова підвищення філологічної освіти

Чебановська Віра Миколаївна, вчитель української мови і літератури Грузьківського НВК Кіровоградської районної державної адміністрації

Актуальність та постановка проблеми. Використання ІКТ забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної   обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки.
Аналіз останніх досліджень.Традиційне навчання з орієнтацією на середнього учня, перевагою репродуктивної діяльності над пошуковою не відповідає вимогам часу. Тому настала необхідність переходу від «передачі знань» до «навчання вчитися», «навчати жити».

Шумейко Ю. М.

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів на уроках інформатики у початкових класах
Шумейко Юлія Миколаївна,  вчитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Світловодської міської ради Кіровоградської області

Анотація. У тезах охарактеризовано інформаційно-комунікаційну компетентність, як складову професійної компетентності вчителя та необхідну складову для формування особистості учня; визначено шляхи формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів на уроках у початкових класах, і зокрема на уроках інформатики у початкових класах. 

Ярошенко О.М.

ІКТ – компетентність як складова професійного розвитку вчителя початкової школи

Ярошенко Оксана Миколаївна, вчитель початкових класів
Витязівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів


Сучасне суспільство вимагає від освіти постійного реформування та вдосконалення. Серед змін, які відбуваються на даний момент, пріоритетними є впровадження новітніх інформаційно – комунікаційних технологій, що мають забезпечити доступність і ефективність освіти, удосконалення навчально – виховного процесу.