четверг, 17 ноября 2016 г.

Богданова Л. Б.

ІКТ- компетентність як складова професійного розвитку
 дитячого дошкільного навчального закладу

Богданова Людмила Борисівна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Устинівської районної адміністрації

         Система сучасної дошкільної освіти потребує постійного впровадження інноваційних технологій в освітній процес.
Сьогодні виграє той педагогічний працівник, який не лише може дати базові знання дитині, а й спрямувати її на самостійне оволодіння ними. Для розвитку у малюків стійкого пізнавального інтересу педагог має докладати неабияких зусиль. Перед ним стоїть завдання зробити заняття цікавим і насиченим інформацією, яка спонукала б дітей до активної пізнавальної діяльності. Тобто пропонований матеріал педагогічним працівником для пізнання має містити елементи надзвичайної, дивовижної, несподіваної інформації, такої, що викликає у дошкільників інтерес до освітнього процесу і допомагає створити позитивну емоційну атмосферу навчання. Лише такий підхід до організації освітнього процесу сприятиме розвитку розумових здібностей дітей. Адже саме здивування будить думку і веде до розуміння.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ДНЗ – це одна із самих нових та актуальних проблем у педагогіці.  Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність.
Інформатизація освіти - це великий простір для прояву творчості педагогів, яка спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи взаємодії з дітьми; вона сприяє підвищенню інтересу у дітей до навчання, активізує пізнавальну активність, розвиває дитину всебічно.
Педагоги  дошкільних навчальних закладів Устинівського району, виходячи з умов та можливостей, впроваджують в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційні технології: створюють мультимедійні презентації, використовують комп’ютерні програми, ігри, завдання, перегляд фрагментів мультфільмів та казок.
            Використання на заняттях комп'ютера, мультимедіа та інших технічних засобів з метою виховання і розвитку творчих здібностей дитини, формування її особистості, збагачення інтелектуальної сфери  дошкільника дозволяють розширити можливості педагога. Діти із задоволенням працюють на таких заняттях, активно включаються у виконання завдань, так як технічні засоби дозволяють включати в процес виховання і звук, і дію, і мультиплікацію, що підвищує інтерес і увагу дітей.
Комп'ютер же для педагогів є потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп'ютера дозволяє розширити можливості педагога, створити  базу для залучення дітей до комп'ютерних навчальних програм.
 У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти. Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного дошкільного емоційного фону.
Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей.
Основні педагогічні цілі використання ІКТ в роботі з дошкільнятами:
- розвиток особистості дитини, підготовка її до самостійної продуктивної діяльності;
- розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення;
- розвиток творчого мислення за рахунок зменшення частини репродуктивної діяльності;
- розвиток комунікативних здібностей на основі виконаних спільних проектів;
- формування вміння приймати оптимальні рішення в складних ситуаціях;
 - розвиток навичок пошукової діяльності.
Комп’ютер для дітей дошкільного віку є і добрим другом, партнером у грі, і терплячим вчителем, справедливим суддею, надійним помічником в оволодінні мистецтвом творчого мислення. У своїй роботі вихователі ДНЗ  використовують  низку комп’ютерних програм-ігр “Жабеня”, “Зоряні пірати” (спрямовані на розвиток логічного мислення, швидкість реакції, уваги, спостережливості), “Лінгвістон”, “Місто пригод” (ігри, що дозволяють “подорожувати”, розвивають пам’ять, здатність швидко зорієнтуватися в просторі) та інші.
Комп’ютерні ігри, що використовуються в роботі з дітьми дошкільного віку, умовно можна поділити на підгрупи:
1.  розвиваючі комп’ютерні ігри (спрямовані на формування загальних розумових здібностей, а також пам’яті, мислення, уваги);
2.  навчальні комп’ютерні ігри (які знайомлять дитину з початками математичних знань, дидактичних уявлень, основами систематизації, класифікації, синтезу, аналізу понять, навчають грамоті,читанню);
3.  ігри-квести (де правила гри приховані і дитина повинна дійти до усвідомлення цілі і способу дій, тобто знайти ключ для розв’язання завдання);
4.  ігри-забави (без завдань для розвитку, проте дають можливість дитині порозважатись, здійснити пошукові дії і побачити результат у вигляді мультика);
5.  комп’ютерні діагностуючі ігри (допомагають виявити рівень знань, розвитку здібностей або відхилень).
Ігри можна знайти на дитячих розвиваючих сайтах, таких як: дитячий портал «Сонечко», «Дитячий світ», «Дитяча ігрова кімната», «Мой ВАВУСОМ», «Розвиваючі ігри».
Комп’ютерні програми і ігри допомагають дошкільнятам стати активними суб’єктами навчально-виховного процесу. За допомогою комп’ютерних програм діти дошкільного віку вчаться розпізнавати, розрізняти, називати форму, розмір, колір предметів, ознайомлюються з кількісними співвідношеннями, числом, цифрою, з просторовими поняттями, а також розширюють і уточнюють уявлення дитини про навколишній світ, розвивають мислення, уяву, мовлення, збагачують словниковий запас тощо. Але комп'ютерні ігри не повинні замінювати традиційні форми ігор, а доповнювати їх. Потрібний ретельний добір цих ігор і дотримання гігієнічних норм роботи за комп’ютером. Тільки за таких умов комп’ютерні ігри будуть ефективним засобом розвитку дитини дошкільного віку.
Дитяча природа вимагає наочності.  Наочність матеріалу підвищує його засвоєння, тому що задіяні всі канали сприйняття дітей – зоровий, механічний, слуховий та емоційний. Розумне використання у освітньо-виховному процесі наочних засобів навчання відіграє важливу роль у розвитку спостережливості, уваги, мовлення, мислення дошкільників. Використання на заняттях з дітьми мультимедійних презентацій дає можливість оптимізувати педагогічний процес, індивідуалізувати навчання дітей з різним рівнем пізнавального розвитку і значно підвищити ефективність педагогічної діяльності.
Сьогодні комп’ютер здатний маніпулювати звуком і відео для досягнення спецефектів, синтезувати і відтворювати звук і відео, включаючи анімацію та інтеграцію всього цього в єдину мультимедіа-презентацію.
Мультимедійні презентації – сучасний засіб представлення інформації різними способами – у вигляді тексту, звуку, графіки, анімації та відео.         Мультимедійна презентація - набір кольорових слайдів, оформлених засобами інформаційних технологій та призначених для розкриття певної теми.
Доведено, що людина запам'ятовує 20% почутого і 30% побаченого, і більше 50% того, що вона бачить і чує одночасно. Таким чином, полегшення процесу сприйняття і запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів - це основа будь-якої сучасної презентації. Презентації допомагають зацікавити вихованців, показати їм те, що неможливо побачити на власні очі, збільшити маленьке, зменшити велике, пришвидшити повільне, загальмувати швидке тощо. Завдяки цьому вихователь має змогу урізноманітнити наочність, швидко та якісно підготувати яксраву розповідь з цікавими завданнями до заняття, змоделювати об’єкт або явище, показати динаміку зміни об’єктів тощо.
Із - поміж усіх медіатехнологій найпопулярнішими серед дошкільників, безумовно, залишаються мультиплікаційні фільми, які виконують неабияку виховну, пізнавальну й розвивальну функцію.
Вихователі використовують демонстрацію фрагменту мультфільму (до 15 хв.), тому  що демонстрація мультфільму в повному обсязі є громіздкою і неефективною і веде до того, що не фільм пристосовується до заняття, а заняття «підганяється» до роботи над фільмом.
Після перегляду вихователь проводить коротку бесіду за змістом та мовленнєву роботу за сюжетом. На наступному занятті обов’язково проводиться робота з мікросюжетом мультфільму, використовується стоп-кран або відеоряд. При цьому застосовуються різні методи і прийоми: відповіді на запитання, озвучування мікросюжету, коментування, вибірковий опис дії і ситуації, використання слів у переносному значенні, пригадування загадок, пісеньок, визначення особистісно значущих і смішних ситуацій тощо.
На заключному етапі роботи ефективними методичними прийомами є, коли діти ставлять запитання вихователю за сюжетом мультфільму, фантазування щодо розвитку сюжету (а що було б, якби;  якби я був, то), перегляд різних екранізацій одного й того ж фільму.
Підводячи підсумки, можна зробити наступні висновки, що впровадження ІКТ:
- сприяє підвищенню професійного рівня педагогів, спонукає їх шукати нові нетрадиційні форми і методи навчання, проявляти творчі здібності;
- сприяє підвищенню інтересу дітей до навчання, активізує пізнавальну діяльність, підвищує якість засвоєння програмного матеріалу дітьми;
- впровадження ІКТ в освітній процес ДНЗ дозволяє робити заняття привабливими, сучасними завдяки дизайну представленої інформації;
- комп'ютерні технології допомагають закріплювати знання, вміння, навички дітей, розв'язувати пізнавальні та творчі завдання;
 - використання ІКТ дає можливість моделювати, вирішувати різні проблемні ситуації;
- допомагає перевірити правильність відповідей дітей, виконання завдань за допомогою екрану;
- використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей.
Використання інформаційно-комунікативних технологій у дошкільному  навчальному закладі є збагачувальним і перетворювальним фактором, який є одним із шляхів оновлення змісту освіти згідно сучасним вимогам.
Однак слід пам’ятати, що замінити живе спілкування педагога з дитиною інформаційно-комунікаційні технології не можуть і не повинні, навіть зважаючи на їхній величезний позитивний потенціал.
Одне із головних завдань районного методичного кабінету –організувати навчання для педагогічних працівників з питань впровадження ІКТ в своїй роботі.
Так було проведено навчальні семінари  «Як створити мультимедійну презентацію», «Підготовка наочних та дидактичних матеріалів засобами Інтернет», семінар –практикум « Використання  ІКТ у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу» (на базі Димитровського ДНЗ»). 
На районному фестивалі в рамках відзначення Всеукраїнського дня дошкілля були представлені мультимедійні  презентації кожного дошкільного навчального закладу.
Окремі керівники ДНЗ здійснили передплату коза-диску з шаблонами документів для закладів освіти, що значно допомогло їм оформлювати відповідні документи.
На творчих звітах , на засіданнях атестаційної комісії  педагоги ДНЗ представляють власне портфоліо, використовують презентації  під час ознайомлення з досвідом роботи.

Література:
1.            Кореганова О.І. Комп’ютер у дошкільному закладі // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. - №3. – С.40.
2.            Моторин В. Виховні можливості комп’ютерних ігор // Дошкільне виховання. – 2000. - № 11. – С. 53-57.
3.            Петрова Е. Розвиваючі комп’ютерні ігри // Дошкільне виховання . – 2000. - № 8. – С. 60-68.
4.            Павленко М. Мультимедійна презентація: робота над помилками // Дошкільне виховання. – 2016. - № 10. – С. 16-19.
5.            Махоніна О.В. Методичні рекомендації «Використання мультимедійних презентацій як ефективного засобу в навчанні дітей дошкільного віку», - http://arzgirrono.narod.ru/new page 12. htm.
6.            Кугуєнко Н., Сиротенко Т. Комп’ютерна грамотність дошкільника: організаційно-педагогічні аспекти Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» // Управління освітою. Методист – Веst ` – 2012. - № 11. – С. 1- 15


4 комментария:

 1. Этот комментарий был удален автором.

  ОтветитьУдалить
 2. Этот комментарий был удален автором.

  ОтветитьУдалить
 3. Цікава стаття. Дякую, Людмило Борисівно, за висвітлення досвіду роботи вихователів району, адже ви даєте зрозуміти, яким чином можна впроваджувати ІКТ в навчально-виховному процесі ДНЗ.

  ОтветитьУдалить
 4. Підтримую думку автора про те, що застосування мультимедіа значно підвищує рівень засвоєння інформації. Це надзвичайно важливо у сучасному насиченому інформацією суспільстві. Це полегшує підготовку дитини до навчання у школі.

  ОтветитьУдалить