пятница, 18 ноября 2016 г.

ІКТ - компетентність як складава професійного розвитку педагога

Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю,
пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній.
А.Дістервег

    Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей є одним із найбільш актуальних завдань системи безперервної педагогічної освіти. ІКТ-компетентність стає важливою складовою фахової та методичної компетентності вчителя.
   Інформаційні і телекомунікаційні технології відкривають нові можливості для вчителів та учнів. Саме від того, в якій мірі і як будуть вирішені проблеми інформатизації освіти, залежатиме рівень підготовки фахівців освіти в майбутньому. Комп’ютер, інформаційна техніка і технологія виступають не просто як підсилювачі інтелекту – вони відкривають нові вимірювання свідомості. А комунікаційні засоби зв’язують ці вимірювання в єдине ціле, створюючи впорядковану систему нових знань.
     
        На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.
Кожен вчитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від ступеня, типу, форми власності закладу та рівня своєї кваліфікації, повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства.
            Чим багатограннішою є теоретична підготовка вчителя, тим ширший його підхід до вибору можливих варіантів навчання. І коли стратегію засвоєння знань обрано правильно, то настає взаємне підсилення зусиль учителя та самих учнів, і ефект навчання при цьому різко підвищується.
Без якісного росту педагогічного професіоналізму ми будемо приречені залишатися у минулому.

З повагою Половенко О.В., завідувач центру ОНМЦ.

1 комментарий:

  1. ІКТ - компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки у своїй професійній діяльності. Я вважаю, що ця компетентність є обов'язковою складовою професійної компетентності педагога.
    З повагою,
    В. Лук'янчикова

    ОтветитьУдалить