среда, 16 ноября 2016 г.

Колісник В. О.


Шкільний семінар-практикум «Використання технологій smart у навчально-виховному процесі»


Колісник Василь Олександрович, вчитель фізики та математики КЗ «НВК «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» 


Семінар-практикум проводиться для популяризації сучасних інформаційних технологій, підвищення рівня ІКТ - компетенцій педагогічних працівників. По завершенню семінару слухачі мають опанувати навичками вільно працювати з інтерактивною дошкою SMART та програмним забезпеченням SMART Notebook, використовувати їх у навчально-виховному процесі.Дана програма тривалістю 30 годин goo.gl/Znzvdv розрахована на підвищення кваліфікації вчителя будь-якого предметного напряму загальноосвітніх закладів різного профілю, в тому числі вчителів початкової школи. Програма носить практико-орієнтований характер. Основним засобом роботи викладача є цифрові презентації, документи, що розкривають зміст програми. Для слухачів пропонуються приклади екранних презентацій, модель оформлення уроку із застосуванням інтерактивних інформаційно-комунікаційних технологій та інтерактивного устаткування, матеріали, підготовлені за допомогою презентаційних технологій, окремі вправи і завдання, що виступають дидактичної та методичної основою підвищення кваліфікації. Програма реалізується в очно-заочному режимах і включає такі структурні елементи, як початок роботи, основи роботи в програмі Програма реалізується в очно-заочному режимах і включає такі структурні елементи, як початок роботи, основи роботи в програмі SMART Notebook, навчальні етапи з виконанням практичних завдань, виконання залікової підсумкової роботи слухача. Під час навчання за даною програмою, вчитель-предметник отримає методичні та дидактичні рекомендації, а також цифрові інтерактивні освітні ресурси, що дозволяють розкрити свою педагогічну майстерність на сучасному інтерактивному обладнанні з використанням відповідного програмного забезпечення.• вибирати ефективні методичні прийоми, технічні та інформаційні засоби для Враховуючи сучасні тенденції в галузі освіти спрямованні на широке впровадження інновацій, використання нових інформаційних і педагогічних технологій, використання інтерактивної дошки стає невід'ємною частиною сучасного освітнього процесу.


Серед технічних новинок, що приходять сьогодні до школи, особливу місце займають інтерактивні дошки - комплекс обладнання, який дозволяє педагогу зробити процес навчання яскравим, наочним, динамічним. Інтерактивні дошки мають більший потенціал розкриття теми уроку, ніж проста дошка і навіть комп'ютер з проектором і екраном. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє працювати з текстами і об'єктами, аудіо - і відеоматеріалами, Internet-ресурсами, робити записи від руки прямо на відкритих документах і зберігати інформацію. Інтерактивна дошка надає унікальні можливості для роботи і творчості вчителя і учнів.
Необхідно враховувати і важливий психологічний момент: сучасні школярі, у яких вдома, як правило, є комп'ютер з різноманітними інтерактивними іграми, звикають подібним чином сприймати навколишню дійсність. Можливості інтерактивної дошки дозволяють направити школярів на розуміння того, що відео і ігрові програми успішно можуть бути використані для навчання, сприяти розвитку творчої активності, захопленню предметом, що забезпечує в кінцевому рахунку ефективне засвоєння матеріалу на уроках.
Повноцінне використання інтерактивних дошок дає вчителю можливість зробити роботу на уроці більш ефективною. Однак багато педагогів вважають, що інтерактивна дошка - це чудовий засіб, який миттєво змінює всю роботу в класі, варто тільки включити її. Зрештою саме вчитель визначає, як і наскільки повно будуть задіяні функції дошки, від його зусиль і творчої уяви залежить, чи будуть реалізовані всі можливості пристрою. Найбільш серйозна перешкода, з якою стикаються педагоги при роботі з інтерактивними дошками, - це незнання можливостей нового навчального обладнання. Для вирішення цієї проблеми у закладі працює семінар-практикум «Використання технологій SMART у навчально-виховному процесі».
Програма семінару-практикуму відповідає освітнім запитам викладачів і орієнтована на діяльнісний операційний підхід при освоєнні аудіовізуальних та інтерактивних інформаційно-комунікаційних технологій із застосуванням сучасного інтерактивного устаткування. Для роботи з інтерактивною дошкою, безумовно, педагог повинен володіти основними ІКТ-компетенціями. 
Заняття в очній формі проводяться у двох режимах: вивчення теорії та виконання практичних завдань. Слід зазначити, що вивчення теоретичного матеріалу проводитися в режимі проблемного навчання з використанням дискусійних методів, ситуаційних завдань, обговорення проблемних питань.
По завершенні семінару-практикуму слухач повинен: 
знати:
• методи , методики та технології проведення навчання з широким використанням
нових інтерактивних інформаційних та комунікаційних технологій;
• критерії вибору і основні характеристики інтерактивних технічних засобів, що
використовуються в навчальному процесі
вміти:
досягнення мети навчального курсу та вирішення його завдань;
• працювати в середовищі Smart Notebook;
мати навички:
• комплексного підходу до вирішення завдань використання інтерактивних 
технологій в процесі викладання;
• самостійної роботи з програмними та апаратними засобами для реалізації різних
видів навчальних занять і освітніх, педагогічних технологій

Вивчення курсу закінчується підготовкою та захистом роботи, що має наступну структуру

• методичне обґрунтування вибору освітньої технології, використання технологій 
SMART на уроках ;
• сценарний план заняття з використанням новітніх інтерактивних інформаційних 
та комунікаційних технологій.
Ознайомитися з уроками вчителів закладу можна за адресою goo.gl/QKRUja .
Робота семінару висвітлюється на сайті школи goo.gl/yWi3hp .

Комментариев нет:

Отправить комментарий