вторник, 15 ноября 2016 г.

Маленко О. Г.

ІКТ – компетентність як складова професійного розвитку вчителя хімії

Маленко Оксана Георгіївна, вчитель хімії та біології Аджамської загальноосвітньої школи Кіровоградської райдержадміністрації

Анотація. У статті висвітлено основні напрямки використання ІКТ на уроках хімії з практичного досвіду вчителя, з метою підвищення рівня компетентності розвитку вчителя та активізації діяльності учнів на уроках.

(1 слайд.) Однією з умов успішної реалізації завдань інформатизації освіти є розв’язання проблеми підготовки вчителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у своїй професійній діяльності та формування у педагогів як професійної інформаційної, так і загальної інформаційної культури. Учитель повинен розуміти, що підвищення власної ІКТ-компетентності дозволить йому інтенсифікувати та полегшити свою працю. [1. C. 5](2 слайд.) Як відомо, сучасна освіта потребує інновацій, креативності, творчості. Саме тому,маючи в кабінеті хімії інтерактивну дошку, вчитель хімії інтенсивно використовує ІКТ-технології з метою підвищення рівня професійного розвитку та інтенсифікації навчальної діяльності.
(3 слайд)
Що таке інновація? Це – оновлення, новий підхід до процесу, результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень.[2. C. 4]
(4 слайд)
До інноваційних технологій відносять:
·    Нестандартні уроки
·   Інтерактивні технології
·    Групову навчальну діяльність
·    Проектну технологію
·    ІКТ
(5  слайд.)
Перелік нестандартних уроків великий. Вони є цікавими та необхідними. Це і лекції, уроки-казки, семінари, уроки-прес-конференції.
(6 слайд.)
Досить часто для активізації учнів на уроках ми використовуємо різні форми роботи, які в  свою чергу відносяться до певних технологій. Зверніть увагу, якими вони є:
·    (Робота в парах) відноситься до  Технології кооперативного навчання
·    (ігри) – це  Ситуативне моделювання
·    (мозковий штурм та мікрофон) відносяться до Колективно-групових
·  (метод ПРЕС) до Дискусійних
(7 слайд.)
Наприклад, у своїй практиці, одним з елементів ІКТ- технологій ситуативного моделювання я використовую символічну синектику, завдяки якій учні об’єднуюючись, зображуютьпевнімолекули. Це досить цікаво та пізнавально.
(8 слайд.)
Дискусійною технологією є, наприклад, словесні символи. Завдяки якій, зачитується текст без вказівок символа, але з натяком на нього, а діти мають здогадатись.
(9 слайд.)
Колективно-груповою технологією є ,наприклад, усіма нами використовуваний, мозковий штурм.
(10 слайд.)
В нестандартних формах роботи, можна використовувати уроки-фантазії. Вони сприяють розвитку уяви учнів і логічного мислення.
(11 слайд.)
Проектна технологія розкриває практичну цінність вивчення хімії, виховує мотивацію, інтереси і вольові якості учнів.
(12 слайд.)
Серед проектів, які допомагають нам в реалізації навчально-виховних цілей є такі:
·  Інформаційні
·  Дослідницькі
·  Пригодницько-ігрові
·  Творчі.
·   Практично-організаційні.
(13 слайд.)
Досить ціннісним елементом проектних технологій є дослідницькі проекти, завдяки яким учні вчаться самостійності, пізнанню нового, нестандартного.
(14 слайд.)
Серед проектів досить цікавим, науковим та вдалим є такий: «Відроди життя річки».Органолептичні та аналітичні дослідження проб водойм під моїм керівництвом проводила учениця 11 класу Середа Аліна. Даний проект мав гарний результат та високу районну оцінку.
(15 слайд.)
Інформаційні проекти варто практикувати у середніх класах, адже вони спрямовані на збір інформації про певний об’єкт, явище, їханаліз і  узагальненняфактів.
(16 слайд.)
Комп’ютерно-інформаційна технологія складається з демонстраційних та дидакичних елементів. Завдяки даній технології учні створюють презентації, узагальнюючи матеріал, а потім їх демонструють.[4. C. 38]
(17 слайд.)
Технологія предметного спілкування дає можливість використовувати мультимедійні підручники та електронні наочності.
(18 слайд.) Наприклад, можна використовувати електронні наочності на уроках у 10 класі з теми: «Колообіг елементів в природі»
або 8 клас «Будова атома».
(19 слайд.)
Також хімічний конструктор дає можливість здійснити перевірку засвоєних знань з будь-якої теми.
(20-21 слайд.)
Неабияк допомагає інтерактивна дошка ,адже  інформація, яка на ній подається – стаєцікавішою і розвиває мотивацію, що сприяє колективній роботі, розвитку особистих і соціальних навичок;
присутня ефективна подача матеріалу та можливість використання програм, наприклад, learningapps.
(22 слайд.)
Отже, майстерність учителя, компетентність та педагогічний розвиток має розвиватися не лише завдяки використанню великої кількості посібників, наочностей і готових поурочних розробок.
Передусім потрібні фундаментальні знання з базового предмета, висока загальна культура і грунтовна професійна компетентність, технологічна грамотність. Саме це може бути гарантією підвищення якості та ефективності викладання  в школі.[5. C. 16-17]
Високий професіоналізм учителів хімії, можливість використання мультимедійних комплексів, доступ до інтернет ресурсів сприятимуть реалізації положень освітньої реформи.
Використані джерела:
1. Артемова Л. М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії з використанням ІКТ / Л. М. Артемова // Хімія. — 2011. — Липень (№ 13-14). — С. 5-7.
2.Бацур Л. Засоби інформаційних технологій / Л. Бацур // Хімія. — 2006. — № 30. — С. 4-6.
3.Гусарук Н. Інформаційні технології в навчанні хімії / Надія Гусарук // Біологія і хімія в школі. — 2010. № 5. — С. 13-15.
4.Кононенко Н. Мультимедіа на уроках хімії / Н. Кононенко // Біологія і хімія в школі. — 2009. — № 4. — С. 38-39.
5. Тасенко О. В. Використання комп’ютерів у викладанні хімії та біології / О. В. Тасенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2007. — № 1. — С. 16-18.
Презентація до статті:
http://prezi.com/aenusiu5rqmy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Можна впевнено стверджувати, що з кожним роком зростає кількість педагогів, які використовують ІКТ у своїй професійній діяльності.


Комментариев нет:

Отправить комментарий