среда, 16 ноября 2016 г.

Даниленко О. В.

Використання педагогами інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) на різних етапах уроку

Даниленко Оксана Вікторівна, завідувач , методичного кабінету відділу освіти Онуфріївської райдержадміністрації

Технологічні досягнення нічого не означають, якщо вчителі не знають, як їх ефективно використовувати. Дива роблять не комп’ютери, а вчителі.
                    К. Барретт, голова ради
                    директорів Intel
                                                       
         Тенденції сучасного суспільства характеризуються стрімким розвитком інформаційних і комунікаційних технологій. Медіа стали невід’ємною складовою існування людини ХХІ століття, «медіазуючи» усі сфери її життя, зокрема й освітню [2; с. 8].
         Інформаційно-комунікаційна та медіа-освітня компетентність стають невід’ємною складовою «портрета справжнього фахівця» в галузі освіти поряд із такими компетентностями, як: методична, предметна, соціальна, особистісна, психолого-педагогічна, інноваційна. Нині найбільш затребувані є вчителі, які володіють сучасними медіа, готові постійно вдосконалювати професійний рівень відповідно до сучасних тенденцій [2; с. 8].
        

Успішне використання ІКТ та медіа в освітньому процесі залежить від здатності педагога по-новому організовувати навчальне середовище, поєднати новітні тенденції, взаємодіяти з батьками [2; с. 8].

Сучасність вимагає від педагога бути не тільки вимогливим наставником по відношенню до своїх учнів, а й партнером, однодумцем. А відповідно урок слід будувати так, щоб не тільки дати відповідь на всі поставлені запитання щодо розкриття оголошеної теми, а спонукати до пошуку відповіді на ті питання, що виникли в ході роботи. Таким чином це стає своєрідною самостійною роботою дітей вже в позаурочний час. Тому учитель всіляко повинен намагатись знайти саме ті методи, прийоми та засоби, які стануть в допомогу як педагогу, так і учневі під час навчального процесу.
         Використання інформаційно-комунікаційних технології (ІКТ) на
уроці,  вже несе характер не традиційності, яскравості, доступності,  насиченості, спонукання до необхідності перегляду різноманітних способів подачі програмового матеріалу та різних підходів у навчанні. А досвідчений педагог звертається до ІКТ на уроці, передбачаючи їх необхідність, ефективність, порівняно із застосовуваними методами попередніх років.
         На сьогодні використання ІКТ на уроках є цікавим не лише для дітей, а й для самих педагогів. Адже тут є свої преваги. По-перше, відбувається сприяння реалізації розвивального навчання, проблемно-діалогічного, підходу. По-друге, організовується творча діяльність. По-третє, широко здійснюється диференційований підхід та підвищується мотивація у навчанні. А ще, урізноманітнення форм подання інформації, формування інформаційної культури, застосування ігрових прийомів і т. п. Це є дидактичні можливості ІКТ, які можна застосовувати на різних етапах уроку. До вашої уваги кілька видів презентаційного матеріалу, який було створено власноруч педагогами для використання на уроках.
         Так, на уроці біології, учитель Онуфріївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів О. В. Радько запропонувала своїм учням матеріал, який демонструвався на інтерактивній дошці протягом усього уроку (додаток 1). Першим етапом була перевірка домашнього завдання. Оксана Володимирівна перевіряє це за допомогою слайду із завданням: «Тест на встановлення відповідності». Наступний слайд містить правильні відповіді, за якими учні самостійно змогли оцінити власну підготовку пройденого матеріалу.
         Слайди із цитатами відомих людей про світ квітів на нашій планеті та фото квітуючих рослин,  логічно підводять до теми уроку: «Квітка. Орган статевого розмноження рослин». А от цікаве оформлення мети у вигляді схеми: «Дізнаємось», зацікавило учасників навчального процесу своєю незвичністю.
         Наступні слайди пропонували учням інформацію для вивчення нової теми. Сприйняття матеріалу у такій сучасні формі (фото, схеми, основні тези, визначення) сприяло кращому засвоєнню теми.
         Закріплення знань та підсумок уроку Оксана Володимирівна запропонувала також у вигляді слайдів із завданнями: «Яке значення квітів у природі та житті людини», «Так чи ні», «Закінчи речення».
         Таким чином, педагог використав ІКТ на всіх етапах уроку. Це внесло новизну у сприйнятті матеріалу та його закріпленні. Учні не тільки змогли «на слух» сприймати матеріал, а ще й покластися на зорову пам'ять.
         Вчитель-словесник за допомогою ІКТ сьогодні може всіляко підвищувати цікавість до свого предмету. Так,скажімо, на уроці української літератури, перед педагогом відкриваються різноманітні можливості: демонстрування репродукцій картин  та портретів письменників; перегляд кінофільмів, мультфільмів, відеокастів, слухання художніх творів через виконання автора чи майстрів художнього слова; користування Інтернет-ресурсами; відвідування віртуальних музеїв та виставок і т. п.
         Учитель НВК «Попівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  С. А. Різник систематично використовує ІКТ на власних уроках. Ось матеріал до одного з них, коли вивчався твір Івана Малковича «З янголом на плечі». Учням у вигляді слайдів пропонувався матеріал, що спонукав під час аналізу твору до вирішення проблемного питання уроку: «Якою повинна бути людина?» (додаток 2)
         Після низки питань, за яких шукається відповідь, що спонукає до занурення у зміст і проблематику, заповнюється своєрідний «Паспорт твору». Характеристика ліричного героя також фіксується на одному із слайдів.
         Підібрані вдало ілюстрації, цитати, тези – зробили аналіз твору та його сприйняття  незабутнім.
         Але, не дивлячись на переваги використання ІКТ на різних етапах уроку, вчителеві не слід забувати про що в основі будь-якого навчального процесу лежать педагогічні технології  А інформаційні ресурси сучасної освіти не повинні ні в якому разі витіснити їх, а допомогти їм досягти кращих результатів. Хоч ІКТ оптимізують працю педагога, все ж у центрі цього процесу знаходиться учитель та його мудре слово.
         Сучасній методичній службі важливо не тільки адекватно реагувати на актуальні зміни  в системі освіти, а й сприяти появі перспективних ініціатив, підтримці професійного інтересу і творчості педагогів [3; с. 52].
         Сьогодні ІКТ використовується і у системі методичної роботи району. Це в першу чергу захист творчих проектів у вигляді демонстрування презентацій із серії «Мій досвід роботи» (додатки 3, 4). Ось дві роботи педагогів району – Пономарьової Н. І., вчителя початкових класів Зибківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів та Ткачонок Т. М., заступника директора Онуфріївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з виховної роботи, яка представила власний досвід як вчитель з основ здоров’я.
         Під час проведення семінарів, засідань районних методичних об’єднань на базі навчальних закладів району адміністрацією пропонується презентація закладу. Як приклад – відеокаст НВК «Павлиська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ліцей» (директор Деркач В. Ф.).
         Сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює можливості до доступу інформації [1; с. 54].
         Медіа потужно й суперечливо впливають на освіту молодого покоління, часто перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного соціального навчання [2; с. 8].
          
Список літератури
1.     Воротня Н. Інформатизація освіти. – Методист. – 2016, - №5, - с.54 -64
2.     Воротня Н. Медіа-освіта людини ХХІ ст. – Методист. – 2016, - №4(52), - с. 8-19
3.     Каліта В, Газімагометова О. Підготовка педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій. – Методист. – 2012, - №12, - с. 52 -54
4.     Кушнір В. Упровадження ІКТ в школі. – Директор школи. – 2012. - №10(682). – с. 32 -38
5.     Лунячек В. Е. Інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. – Х.: Видав. гр. «Основа», 2004. – 96 с.(Серія «Бібліотека журналу «Управління школою», Вип. 4 (16)).

Комментариев нет:

Отправка комментария